Inkomstenbelasting


Uw aangifte Inkomstenbelasting kan door mij verzorgd worden.

Voor deze service gelden de volgende tarieven:
Tarief 1: Niet-complexe aangifte van 1 persoon € 45,00
Tarief 2: Niet-complexe aangifte van 2 personen € 70,00
Tarief 3: Complexe aangifte per persoon € 80,00

Tarieven zijn op basis van volledig aangeleverde aangiftestukken per post of email. Voor een aangifteafspraak bij U thuis geldt een kilometervergoeding van € 0,19 per km en in principe het normale uurtarief van € 50,-.
Een niet-complexe aangifte betreft bijv. inkomen, eigen woning, ziektekosten, alimentatie, vermogen en andere veel voorkomende aangifte-elementen.
Een aangifte is complex zodra er sprake is van grensoverschrijdende elementen, bezwaarschriften en andere niet tot een standaardaangifte behorende zaken.