(salaris)administratie


Administratie

 • BTW aangiften 01, 04 cq. 12 maal per jaar
 • Verwerking administratie minstens 01 maal per maand
 • Het coderen en boeken van inkomende rekeningen
 • Het coderen en boeken van uitgaande rekeningen
 • Het coderen en boeken van de bank(en)
 • Het coderen van de kas(en)
 • Het invullen en verzenden van gevraagde rapportagestructuur an externen
 • Het invullen van CBS en KvK en overigen wettelijk vereiste enquêtes
 • Het samenstellen van een (maandelijks) resultaat inclusief cash flow en korte toelichting
 • Het samenstellen van een jaarrekening
 • Het opstellen van de aangifte(n) Vennootschapsbelasting cq. Inkomenbelasting

Salarisadministratie

 • Verwerking loonadministratie
 • Verwerking salarisstroken
 • Maandelijkse loonjournaalpost
 • Aangifte loonheffing
 • Loon-cq. pensioenopgaves verstrekken aan externen
 • Opmaken jaaropgave
 • Advies, uitleg aan medewerkers aangaande hun salarisstrook

Tarief:
Gedurende het contractjaar bereken ik U een vast maandelijks tarief (excl. BTW).